Flyerz Magazin - MINDENHOL OTT VAGYUNK!
Flyerz SelectionGASZTRO

Tanulj borásznak! Interjú Földesi Gyulával, a Soós István Borászati Iskola igazgatójával

unnamed

Olyan szakmára vágysz, ahol reggel mosolyogva indulsz dolgozni? Ahol nem is munka, hanem szenvedély az, amivel keresheted a kenyeredet? Tanulj borásznak és szerezz szakképesítést a legnevesebb borászati iskolában, ahonnan olyan borászok kerültek ki és arattak sikereket a szakmában, mint a Kamocsay, a Bock, a Polgár és a Gere család tagjai. Földesi Gyulával, a Soós István Borászati Iskola igazgatójával beszélgettünk, aki rengeteget tett azért, hogy a budafoki oktatás még sok-sok évig magas színvonalon működjön.

Az iskolának mindig is nagy neve volt, ám számos buktatóval kellett szembenéznie. Mesélne nekünk a múltról?

Egy rendkívül tradicionális borászati iskola a miénk itt Budafokon. A szakmában nagyon sokan úgy hívják, hogy Borászati Technikum. Ez a név most is él, hiszen 115 éve végezzük a középfokú borász szakemberek képzését. Az iskolára mindig is az volt a jellemző, hogy a gyakorlati képzést helyezte előtérbe. Erre két gyakorlati terület állt rendelkezésre. Az egyik az 1952-ben birtokba vett tangazdaságunk, illetve a budafoki pincészeteknek a közel 250.000 hektóliteres tárolókapacitása, amely mellé párosult, hogy rendkívül komoly műszaki technológiai bázis állt rendelkezésre. Tehát az iskola mind szakiskolai, mind technikusi képzésben a legjobb lehetőségek birtokában tudta végezni az oktatást. A cégek szívesen fogadták a mi tanulóinkat, hiszen a gyakorlati tudást meg tudták szerezni az előbb említett két helyen. Az iskola többször váltott nevet, de mindig is a borászati képzésnek volt a magyarországi fellegvára. Egy új, minőségi változást jelentett, hogy 2007-ben a fővárosi Önkormányzat akkori vezetése – szerintem rendkívül szűklátókörűen – úgy gondolta, hogy az iskola drága szakképző intézmény és be akarta záratni, az egész borászati szakképzést pedig átvinni a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskolába, az Andrássy útra. Úgy gondolom, ez elég vicces helyzetet teremtett volna, hiszen a Pesti Barnabás iskolaépülete a belvárosban található, és onnan kellett volna tanulóinknak 1 órás buszozással kijutni a gyakorlati helyszínekre, illetve a tangazdaságba. A Budafokon található régi iskolaépülettől pedig a tanulók 4-5 perces sétával elérték a pincészeteket. Az iskola fennmaradását az tette lehetővé, hogy akkoriban a Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Tanszékének nem volt gyakorlatozási helye, és ők örömmel vették azt a lehetőséget, hogy egy olyan komplex gyakorlati helyszínt, mint a mi Tangazdaságunk megkapjanak. Ezért vállalták, hogy átveszik az iskolát, és az egyetem fenntartója lesz az intézménynek. Ez az időszak 7 évig tartott, mert a végén sajnos már nem úgy alakult a gazdasági helyzet, ahogyan azt 2007-ben a Corvinus Egyetem megígérte.

2011_10_05_MTI_Marek_Attila_009

Úgy érzi ennek tudtában, hogy hasznos és elkerülhetetlen volt a Corvinus Egyetemmel az összeállás?

Én úgy gondolom, hogy abban az időszakban ez volt a legjobb döntés, ezért külön köszönettel tartozom az akkori rektornak, dr. Mészáros Tamás rektor úrnak, illetve a gazdasági vezetőnek, Gulyásné Túróczi Margitnak, akik nagyon gyorsan átlátták, hogy a Corvinus Egyetem Budai Campusának kiváló lehetőség az, hogy a borászati iskola bekapcsolódik az egyetemi oktatásba. Rektor úr kezdeményezésére létre is hoztak a Szőlészeti és  Borászati Intézetet, amelyben egyenrangú partnerként szerepelt a budafoki Borászati Technikum, a Szőlészeti és a Borászati Tanszék. Egy nagyon szép együttműködés alakult ki, amelynek keretében látszott már leendő gyakorlati helyszínünknek, Szigetcsépnek a helye is.

2011_10_05_MTI_Marek_Attila_054

A szétválás után viszont hatalmas fejlesztések indultak el. Mi történt Budafokon és az új helyszínen, Szigetcsépen?

A budafoki Tangazdaságunkat 1991 és 2008 között intenzíven fejlesztettük. Állítom, hogy az országban egyedülálló oktatási lehetőség alakult ki Budafokon, aminek keretében elértük azt, hogy a tanulók végig tudják gyakorolni a borkészítés technológiáját a telepítéstől a szüreten át, az erjesztésen keresztül a készre kezelt palackozott bor technológiájával együtt. Később tudomásomra jutott, hogy a Corvinusnak van kint Szigetcsépen egy jelentős gyakorlatozási területe. Ennek ismeretében látogatást tettem a területen, felmérve, hogy milyen új gyakorlatozási lehetőséget tudnánk találni Szigetcsépen. Megmondom őszintén, nagyon elszomorodtam, hiszen egy rendkívül lepusztult területtel találkoztam, amelyen az épületek teljesen alkalmatlanok voltak arra, hogy egy XXI. századi szakmai oktatást tudjunk végezni. Igen leromlott állapotban voltak az épületek, elhanyagoltak voltak a területek, a műszaki – gépészeti eszközparkot pedig nem lehetett megtalálni. A szőlő- és gyümölcsültetvények elhanyagolt állapotban voltak, nem volt gazdája a területnek. Készítettem egy fejlesztési tervet Szigetcsépre, aminek az volt a koncepciója, hogy a „földtől az asztalig” elvet a gyakorlati oktatásba be tudjuk építeni. A cél az volt, hogy a tanulók megismerjék az élelmiszeripar és az agrárgazdálkodás termelési lehetőségeit, és az értékesítési módozatokat. Meggyőződésem, hogy az agráriumban csak akkor lehet eredményes egy mai vállalkozó, ha törekszik arra, hogy ne csak az alapanyagot állítsa elő, hanem építse ki a késztermék előállításának körülményeit is. A fogyasztók keresik a jó minőségű élelmiszereket és sokkal nagyobb bizalommal fordulnak egy-egy helyi termelő termékeihez, mint hogy megvásárolják azt egy multinál.

A fejlesztési tervet benyújtottam az akkori rektornak, aki úgy gondolta, hogy valóban van lehetőség Szigetcsépben.  Terveimet állami szinten is megismertettem, az akkori Vidékfejlesztési Minisztérium új vezetésének. Törekvéseimet támogatta dr. Fazekas Sándor miniszter úr is. Az ő jóváhagyásával 400 millió forintos támogatást kapott a Szigetcsépi Fejlesztési Projekt. A cél az volt, hogy a rendkívül elhanyagolt területet rendbe hozzuk és az oktatás számára használhatóvá tegyük.

Ezt megelőzően 2011-től kezdve az iskola saját keretéből további 100 millió forintot fordított Szigetcsép fejlesztésére. Elkezdtük azokat a fejlesztéseket, aminek következtében már biztosítani tudtuk a budafoki Soós tanulói és a Szőlészeti és a Borászati Tanszék hallgatói számára az alapvető gyakorlatozási lehetőségeket. Visszavettük a bérbe adott 14 hektár szőlőterületet, és ezt 3 év alatt visszaállítottuk egy jól kezelt szintre, hogy onnan most már megfelelő mennyiségű és minőségű termést takarítottunk be és belőle bort készítettünk.

2011_10_05_MTI_Marek_Attila_085

Hogyan fogadták a tanulók a megújult szigetcsépi helyszínt és mi az, amit Szigetcsép nyújtani tud más hasonló iskolákkal szemben az oktatásban?

Alapvetően én nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy azok a tanulók, akik az élelmiszer- és agráriparban szeretnének továbbtanulni, olyan kulturált környezetben tudják szakmájuk alapjait elsajátítani, amely megfelel a szakma, a Minisztérium és a tanulók elvárásainak. Budafok feladata elsősorban az alapozás, az alap fogások begyakoroltatása. Szigetcsépen a megtanult folyamatokat üzemszerű körülmények között lehet gyakorolni. Emellett Szigetcsépen a széles alapú képzés elvárásait is teljesítjük, hiszen az itt található más kertészeti kultúrák művelési feladatait is gyakorolni lehet. Bátran kijelenthetem, hogy a Soós István Borászati Szakközépiskola (szakgimnázium) szakmai képzésében több mint egy évtizede jelen van a duális képzés, amely mostanság lett elfogadott.

Jelenleg 14 hektár szőlőnk van, de tervezzük, hogy ezt 35 hektárra bővítjük. Emellett rendelkezésre áll 6-8 hektár régebbi gyümölcsösünk, melyhez telepítettünk 2 ha alma és 2 ha szilva ültetvényt. Ez azt jelenti, hogy a metszéstől kezdve a feldolgozásig végig tudják tekinteni a tanulóink a gyümölcstermesztés technológiáját is.

2011_10_05_MTI_Marek_Attila_109

Nem csak borásznak lehet tanulni az iskolában. Milyen képzések közül választhatnak az Önökhöz jelentkező tanulók?

Hagyományos képzéseink 8 általános iskolai képzésre épülnek. Ez 3+2 éves szakközépiskolai (szakiskolai) képzést foglal magában. Az érettségizni vágyóknak egy 4+2 éves oktatást tudunk biztosítani (szakgimnázium), melynek végén biztos tudást adó érettségit és részbeni élelmiszertechnológiai végzettséget adunk.

Nagyon komoly perspektívát tudunk nyújtani a már érettségizett tanulóknak, akik szeretnének egy szép és izgalmas szakmát tanulni. 2 év alatt egy élelmiszeripari technikusi oklevelet, majd 1 év ráépüléssel egy bor- és pezsgőgyártó szaktechnikusi végzettséget tud szerezni. Ilyen bizonyítványt nem sok helyen adnak.

A felnőttképzésünk szárnyal. Ennek talán az az oka, hogy mi nagyon komolyan vesszük a tanfolyamos szőlész (vincellér) és borász képzésünket. Hitvallásom az, ha komoly összeget fizetnek a hallgatók a képzésért, akkor nekünk olyan tudást kell részükre biztosítanunk, amely megteremti az alapját akár saját a szőlő művelésére és abból bor készítésére. Ezért az 1 éves borász képzésünk nagyon népszerű, illetve az országban a legmagasabb szinten biztosítja a szakmai elméleti és gyakorlati alaptudás megszerzését. Mindezt úgy, hogy ténylegesen gyakorlati feladatokat hajtanak végre tanulóink a laboratóriumban, tangazdaságunkban és Szigetcsépen.. Rengetegen jelentkeznek hozzánk több diplomával. Nálunk kötelező többletként a 100 óra pincei gyakorlat olyan pincészetben, amit mi minősítünk. Ennek valóban az szokott lenni a vége, hogy az idejáró tanulók ráéreznek a szakma szépségére és megszeretik, majd szőlőterületet vásárolnak utána.

A másik szakmai felnőttképzésünk a vincellér képzés, amit pontosan azért indítottunk el, mert alapjaiban a borász képzés érinti ugyan a szőlőtermesztés a feladatait, de a vincellér képzés kifejezetten a szőlőtermesztésre épül. Ezt a képzést január végén, február elején indítjuk pontosan azért, hogy a szőlő vegetációja alatt tudják a gyakorlati fogásokat elsajátítani.

Harmadik képzésünket, a sommelier alapképzést a tervek szerint januárban fogjuk indítani.

2

Mennyire gyakorlatorientált a borász és a vincellér képzés?

Mivel ezek rendes OKJ-s tanfolyamok, így elméleti része is van a vizsgának, tehát nekünk meg kell tartani az elméleti részt is, de szigorúan csak az előírt 30%-ot, amiben már benne van a laboratóriumi tanulmányok egy része is. A lehetőségeinket kihasználva elsősorban a gyakorlati képzésre fókuszálunk, ez teszi ki döntő részben az oktatás tematikáját. A borászok is rögtön szürettel kezdenek, és ettől kezdve maguk készítik el a vizsgaborukat. Így a borkészítés valamennyi fázisát megismerik és végigcsinálják. Tehát maximálisan gyakorlatorientáltak vagyunk, ebben benne vannak a pinceműveletek, a szőlőművelés, labor, technológiai feladatok, a gépészet és a papírmunkák.

Tanulmányi utakat is szerveznek?

Igen, önköltségi alapon tudjuk biztosítani egy – egy jelentősebb borvidékünk meglátogatását és az ottani pincészetek építészeti, műszaki, technológiai sajátosságait megmutatni. A pincészetek az iskolából érkező csoportokat mindig kiemelten kezelik, hiszen tudják, hogy ez egy szakmai társaság, amely ténylegesen kíváncsi a pincészet eredményeire.

2011_10_05_MTI_Marek_Attila_022

Mik a jövőbeli tervei?

Az iskola helyzetét szeretném minden területen megerősíteni, stabilizálni. Legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy az országban több helyen folyó és sajnos nagyon gyenge technikai háttérrel rendelkező szakmai képzéseket a szakmai felügyeletet végző szervvel közösen megszüntessük. Így az iskola beiskolázási létszámát biztosítani tudom. A szakmai szervezetek egyértelműen kinyilvánították azt a véleményüket, hogy a szőlész – borász képzést csak olyan helyen lehessen elvégezni, ahol legalább olyan feltételek állnak rendelkezésre, mint a budafoki Borászati Technikumban. Vonatkozik ez néhány középiskolai képzésre. A legnagyobb problémát elsősorban a projektoros képzést méregdrágán biztosító különböző felnőttképzési tanfolyamok megléte eredményezi. Többször kapunk olyan jelzést a hozzánk beiratkozó felnőtt hallgatóktól, hogy lényegesen kevesebb óraszámmal, lényegesen rosszabb és alacsony szintű feltételekkel méregdrága tanfolyamokat indítanak különböző felnőttképzési cégek, amelyek elsősorban a látványos reklám és marketing elemekkel csábítják el a gyanútlan hallgatókat. Úgy gondolom, hogy ezt a szakma és a hallgatók miatt is fel kell számolni, meg kell szüntetni. Végezetül szeretnék mindenkit biztatni arra, hogy jelentkezzenek a mi képzéseinkre, mert az átadott tudás teljes mértékben arányban áll a befizetett díjakkal.

 

Ha bővebben érdekel a borász szakma látogass el az intézmény honlapjára! Az iskola szakmai képzésére a jelentkezési lapokat a „Dokumentumtár” menüpontban lehet megtalálni.

www.borasziskola.hu

2011_10_05_MTI_Marek_Attila_006

Leave a Comment

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..